הוריקן

"הדיבור והכתיבה הן מתת אל המייחדת את האדם, אולם לכל אדם דרך שונה בהבעה בכתב ובעל פה. כאשר מדובר בסיפור חיים אישי הנוגע בנימים הדקים של החיים, המלאכה קשה שבעתיים. היכולת לערוך ולהמחיש את המסר הכתוב באופן מעניין ושווה לכל נפש היא מתת אל מיוחדת שניחנת בה. ניגשתי לעריכת הספר בהססנות רבה מתוך חשש שבצל העריכה ייעלמו מילים ומשפטים שעבורי הם יותר מטקסט פשטני, והצלחת בנחישות ובסבלנות להוביל אותי צעד אחר צעד להתחבר לעריכה הנכונה של התכנים והמילים ליצירה מושלמת. ניכר שערכת את הספר בשילוב המוח והלב – המקצועיות והרגש שלך שזורים בתוך עריכת הדברים. תודה על החוויה הנפלאה והמיוחדת."

(לינק לרכישה בקרוב)